การเดินทางทางอากาศที่นุ่มนวล

การเดินทางทางอากาศอาจจะนุ่มนวลและลดน้อยลงสำหรับผู้โดยสารที่พิการหากได้รับใบอนุญาตใหม่สำหรับสายการบินและสนามบินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าว ใบปลิวที่ปิดใช้งานได้ร้องเรียนมานานเกี่ยวกับเก้าอี้ล้อเลื่อนที่สูญหายหรือเสียหายการต่อสู้กับการเข้าถึงเครื่องบินและสนามบินและการบริการลูกค้าที่ไม่ดีหากได้รับการอนุมัติใบอนุญาตจะยกเลิกขีด จำกัด 2,000 ปอนด์

สำหรับการจ่ายเงินค่ารถเข็นที่เสียหาย นอกจากนี้ยังจะบังคับใช้การฝึกอบรมที่ดีขึ้นสำหรับลูกเรือของสายการบินและผู้ดำเนินการสัมภาระ ในระยะยาวกฎบัตรจะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมมองหาวิธีที่จะอนุญาตให้คนใช้เก้าอี้รถเข็นของตัวเองเข้าไปในห้องโดยสารเครื่องบินได้ จากการสำรวจของ CAA โดยกว่าครึ่งหนึ่ง (57%) ของผู้โดยสารที่มีความพิการกล่าวว่าพวกเขาพบว่าการบินและการใช้สนามบินยากลำบาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเข้าถึง Nusrat Ghani กล่าวว่าสถิติที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและกฎบัตรที่เสนอรวมถึงมาตรการที่จะทำให้ “การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง”