การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาด

รถยนต์ส่งออกที่สำคัญของราชอาณาจักรได้รับความนิยมในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาด หลายประเทศกำลังนำเข้ารถยนต์จากไทยน้อยลงเพื่อนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศอื่น ยกตัวอย่างเช่นออสเตรเลียเคยเป็นผู้ซื้อรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการส่งออกยานยนต์ของไทยไปยังออสเตรเลียลดลงในปีนี้

เนื่องจากออสเตรเลียได้เปลี่ยนไปเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าจากตลาดอื่น ๆ จากเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนยอดส่งออกยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริมไปยังออสเตรเลียลดลง 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์นี้เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ในอนาคต TPSO จะเป็นช่องทางในการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดสหรัฐมากขึ้นซึ่งขยายตัว 25.7% ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ผู้ผลิตไทยจะต้องรีบหาโอกาสสำคัญ เพื่อแทนที่สินค้าจีนในตลาดสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้า