การเสริมสร้างระบบนิเวศในการเริ่มต้นของประเทศ

ความท้าทายที่สำคัญสองประการในการช่วยให้ SMEs แบบดั้งเดิมเปลี่ยนไปใช้อีคอมเมิร์ซ อันดับแรกมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่แข่งขันกันมากมายที่ SMEs จะต้องทำความคุ้นเคย ประการที่สองแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอาจคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงสุด 50,000 บาท ผู้ประกอบการ SMEs หลายรายยังไม่เข้าใจถึงโอกาสที่อีคอมเมิร์ซนำมาใช้อย่างเต็มที่

ดังนั้นบางคนไม่คิดว่าค่าธรรมเนียมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ผู้ประกอบการ SMEs ประมาณ 4,000 รายได้ร่วมงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มสถานะการออนไลน์ของพวกเขาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและ 1,000 รายได้เริ่มขายผลิตภัณฑ์ของตนบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแล้ว เมื่อพูดถึงการเสริมสร้างระบบนิเวศในการเริ่มต้นของประเทศความคืบหน้าได้เกิดขึ้นใน Thailand Inno Space ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นทั่วประเทศเพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งได้รับเงินทุนเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน Thailand Inno Space จำลองตามไซเบอร์พอร์ตของฮ่องกง