การเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อน

การศึกษานี้นำเสนอรูปแบบใหม่สำหรับการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนโดยการใช้การเปลี่ยนรูปของเนื้อเยื่อและการไหลของของเหลวเป็นกลไกในการสลายเส้นเอ็นเมื่อโหลดแบบไดนามิกตามปกติเช่นเดินใช้กับข้อต่อ ผลการทดลองเปรียบเทียบกับการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนข้อ ในที่สุดรูปแบบใหม่นี้สามารถนำมาใช้เพื่อคาดการณ์โรคข้อเข่าเสื่อมในด้านยาส่วนบุคคล

เพื่อแนะนำโปรโตคอลการฟื้นฟูที่ดีที่สุดและเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต นักวิจัยพบว่ากลไกที่แตกต่างกันเช่นการไหลของของไหลและการเสียรูปเนื้อเยื่ออาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนหลังจากได้รับบาดเจ็บที่เข่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้อัลกอริทึมใหม่สอดคล้องกับเนื้อหา proteoglycan ที่สังเกตได้จากการทดลองและการตายของเซลล์ในตัวอย่างกระดูกอ่อน นักวิจัยได้วิเคราะห์ตัวเลขว่าการไหลของของเหลวและการเปลี่ยนรูปเนื้อเยื่อเป็นกลไกที่เป็นไปได้ที่นำไปสู่โรคข้อเข่าเสื่อม แต่การไหลของของเหลวที่เพิ่มขึ้นจากกระดูกอ่อนดูเหมือนจะดีขึ้นตามการทดลอง