คลังเร่งโอนยอดขายสินค้าบัตรคนจน ให้ร้านธงฟ้าทุก3วัน

กรมบัญชีกลางเร่งตัดยอดโอนเงินร้านธงฟ้าเข้าร่วมโครงการบัตรคนจนทุก 3 วัน ช่วยให้ร้านมีเงินหมุนเวียนซื้อของเติมใหม่ได้ พร้อมยัน 17 ต.ค. คนจนอีก 7 จังหวัดได้ใช้บัตรแน่นอน น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้สั่งจ่ายเงินจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (จีเอฟเอ็มไอเอส) ให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว

โดยเริ่มงวดแรกเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการสั่งจ่ายเงินให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีประชาชนมาซื้อของในวันที่ 1 ต.ค. 60 เป็นจำนวนเงิน 108 ล้านบาท “หลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐทุกวันทำการ โดยร้านค้าจะได้รับเงินนับถัดจากวันที่ประชาชนมาซื้อของเป็นเวลา 3 วันทำการ ซึ่งจะทำให้ร้านค้ามีเงินไปหมุนเวียนดำเนินธุรกิจ นำไปใช้ซื้อสินค้ามาเติมเพื่อขายใหม่ โดยเป็นผลดีกับเศรษฐกิจฐานรากทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น”
สำหรับผู้มีสิทธิได้รับบัตรแมงมุมของผู้มีสิทธิใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนประมาณ 1.3 ล้านคน จะสามารถมารับบัตรได้วันที่ 17 ต.ค. 60 เป็นต้นไป โดยกรมบัญชีกลางจะยกยอดวงเงินแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือนต.ค. ให้ไปใช้ต่อได้ในเดือนพ.ย. 60 เพื่อชดเชยเวลาให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้วงเงินคงเหลือดังกล่าวเช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

  • |