ความรุนแรงของกลุ่มชาติพันธุ์ในคองโก

ความรุนแรงของกลุ่มชาติพันธุ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกตะวันตกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 890 รายในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือกล่าวว่าการปะทะกันระหว่างชุมชน Banunu และ Batende เกิดขึ้นในสี่หมู่บ้านใน Yumbi สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าว มีรายงานว่าประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่ถูกพลัดถิ่น

การเลือกตั้งประธานาธิบดี 30 ธันวาคมถูกเลื่อนออกไปใน Yumbi เนื่องจากความรุนแรง มีรายงานการโจมตีเกิดขึ้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม บ้านเรือนและอาคาร 465 หลังถูกไฟไหม้หรือปล้นสะดมรวมถึงโรงเรียนประถมศึกษาสองแห่งศูนย์สุขภาพสถานีอนามัยตลาดและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศอย่างเป็นทางการ ผู้พลัดถิ่นรวมผู้คนกว่า 16,000 คนที่หลบภัยโดยการข้ามแม่น้ำคองโกไปยังสาธารณรัฐคองโกซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อคองโก – บราซซาวิลล์