ความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพของผู้ป่วย

การป้องกันการปิดระบบสาธารณูปโภคมีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งเป็นสาเหตุที่รัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่ห้ามหรือชะลอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ายังคงทำงานต่อไปและผู้ป่วยมีกระแสไฟฟ้าสำหรับยารักษาโรคในตู้เย็น การป้องกันการปิดระบบยูทิลิตี้อาจช่วยให้ผู้ป่วยจ่ายเงินสำหรับสิ่งจำเป็นอื่น ๆ

มีการบันทึกไว้อย่างกว้างขวางว่า SDOH สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของผู้ป่วยและความสามารถในการจัดการการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภคอาจไม่สามารถตรวจพบได้โดยระบบการดูแลหน้าจอสำหรับ SDOH และสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับประชากรที่มีความเสี่ยง การวิจัยครั้งนี้เรียกร้องให้มีแนวทางที่ดีกว่าในการระบุความช่วยเหลือที่ต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยทุกราย