ความเป็นพิษต่อการทำงานของหัวใจสารเคมี

ความเป็นพิษต่อการทำงานของหัวใจสารเคมีเหล่านี้ที่มีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างอาจปลอดภัยกว่าสำหรับเซลล์หัวใจที่บอบบางในทางการแพทย์เช่นในเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการ แต่กำเนิดการวิจัยก่อนหน้านี้พบว่ามีโอกาสสูงที่การได้รับสาร BPA อาจส่งผลกระทบต่อการนำไฟฟ้าของหัวใจและจังหวะการเต้นของหัวใจที่หยุดชะงักและผู้ป่วยมักสัมผัสกับพลาสติก

ผ่านอุปกรณ์ทางคลินิกที่พบในห้องผู้ป่วยหนักและในห้องผ่าตัดประสิทธิภาพของการใช้สารเคมีที่มีลักษณะเหมือน BPA ในการตั้งค่าทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อการหยุดชะงักของต่อมไร้ท่อ สิ่งที่เราสามารถพูดได้ก็คือในการตรวจสอบก่อนการทดลองทางคลินิกครั้งแรกนี้โครงสร้างเหล่านี้มีผลกระทบน้อยต่อกิจกรรมไฟฟ้าภายในหัวใจและดังนั้นอาจมีโอกาสน้อยที่จะมีส่วนร่วมในการเต้นผิดปกติในอนาคตจะพยายามหาปริมาณความเสี่ยงที่สารเคมีทางเลือกเหล่านี้ก่อให้เกิดในประชากรที่มีช่องโหว่รวมถึงโรคหัวใจในเด็กและผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ เนื่องจากหัวใจของผู้ป่วยเด็กยังคงเติบโตและพัฒนาปฏิสัมพันธ์อาจแตกต่างจากที่เห็นในการศึกษานำร่องครั้งนี้