ความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจและการเงิน

ในระดับโลกนายคาร์นีย์กล่าวว่าการเติบโตได้ชะลอตัวใน “ทุกภูมิภาค” ตั้งแต่ปี 2559 หลังจากที่เพิ่มขึ้น 4% การเติบโตมีแนวโน้มที่จะทรงตัว แต่เตือนว่าการชะลอตัวของจีนต่อไปความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและความพึงพอใจอาจเพิ่มขึ้นได้ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษคาดการณ์ว่าการลดลงของจีดีพี 3% ของจีนจะทำให้กิจกรรมทั่วโลกลดลง 1%

ซึ่งรวมถึงครึ่งละครึ่งจากแต่ละสหราชอาณาจักรสหรัฐและจีดีพีในเขตยูโร อัตราภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้น 10% ระหว่างสหรัฐและคู่ค้าทั้งหมดสามารถเพิ่ม 2.5% จากผลผลิตสหรัฐและ 1% จากทั่วโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายทุกที่เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมากกว่าที่จะเพิกเฉยต่อพวกเขา แม้ว่าความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจและการเงินในเศรษฐกิจโลกยังไม่ปรากฏว่ามีเมล็ดพันธุ์แห่งความตายของตัวเอง แต่แรงผลักดันทั่วโลกก็อ่อนตัวลง