ชาวปาเลสไตน์เข้าร่วมการประท้วงตามแนวชายแดน

ชาวปาเลสไตน์เข้าร่วมการประท้วงตามแนวชายแดนตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ขนานนามว่าการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่รัฐบาลอิสราเอลกำหนดให้ฮามาสเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งระบุว่าได้พยายามใช้การประท้วงเพื่อปกปิดข้ามอาณาเขตและทำการโจมตี มันใช้ทหารตามแนวชายแดนซึ่งบอกว่าได้รับคำสั่งให้ใช้ไฟเมื่อจำเป็นเท่านั้น

และเมื่อมีภัยคุกคามใกล้เข้ามามีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สามสิบห้าใน 189 คนเสียชีวิตชาวปาเลสไตน์เป็นเด็กสามคนถูกทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนแพทย์และสองถูกทำเครื่องหมายนักข่าวชัดเจนคณะกรรมการพบ การไต่สวนพบเหตุอันสมควรที่จะเชื่อว่านักแม่นปืนชาวอิสราเอลยิงใส่เด็กแพทย์และนักข่าวแม้ว่าพวกเขาจะเป็นที่จดจำได้อย่างชัดเจนก็ตาม