ปฏิกิริยาความเครียดที่รุนแรงต่อเหตุการณ์ในชีวิต

พวกเขาควบคุมภูมิหลังของครอบครัวประวัติทางการแพทย์และเงื่อนไขทางจิตเวช การวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียดกับพี่น้องเต็ม 171,314 คนที่ปราศจากโรคเครียดและ CVD สำหรับคนที่สัมผัสแต่ละคน 10 คนจากประชากรทั่วไปที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความเครียด คนที่สัมผัสและไม่ได้รับการจับคู่นั้นถูกจับคู่แยกกันตามปีเกิดและเพศ

ปฏิกิริยาความเครียดที่รุนแรงต่อเหตุการณ์ในชีวิตที่สำคัญหรือการบาดเจ็บถูกเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ CVD หลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีแรกหลังการวินิจฉัยที่มีความเสี่ยงสูง 64% ในหมู่คนที่มีความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความเครียด ผลการวิจัยมีความคล้ายคลึงกันสำหรับผู้ที่มีความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป