ป่าในภาคเหนือของประเทศไทย

ป่าในภาคเหนือของประเทศไทยและบางครั้งก็มองออกไปตามแนวลาดปกคลุมด้วยต้นไม้ที่ทอดยาวไปถึงขอบฟ้าคุณอาจสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้ได้รับการแตะต้องจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน ธรรมชาติ แต่ความจริงก็คือเนินเขาเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าที่มีมายาวนานกว่าครึ่งล้านคนอาศัยอยู่ในดินแดนปลูกพืชในพื้นที่ขนาดเล็กและรักษาขนบธรรมเนียม

และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครของพวกเขา ชาวพม่าเหล่านี้คิดว่าได้อพยพมาจากประเทศจีนและที่ราบสูงทิเบตในช่วงสองสามศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อพำนักอยู่ในพม่าลาวและไทย ตอนนี้พวกเขาประกอบกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 6 กลุ่มคืออาข่าลาหู่กะเหรี่ยงม้งหรือแม้วเวียนเย้าและลีซู แต่ละคนมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างของตนเอง