ผู้ป่วยที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของการไหลเวียนของเลือด

ภาวะหัวใจขาดเลือดซึ่งเป็นความหนาของหัวใจที่ผิดปกติซึ่งมักไม่ได้รับการวินิจฉัยและสามารถพิสูจน์ได้ถึงตาย อาการสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยและเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจกะทันหันในนักกีฬาอายุน้อยผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: ผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนมีแนวโน้มที่จะมีแผลเป็นกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้น

ในขณะที่ผู้ป่วยที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของการไหลเวียนของเลือด ข้อมูลดังกล่าวช่วยปรับปรุงความเข้าใจของแพทย์เกี่ยวกับสภาพและการวิจัยเพิ่มเติมช่วยให้พวกเขาทำนายความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหัวใจล้มเหลวโดยฉับพลันและกำหนดกลยุทธ์การรักษาที่ดีที่สุดมันเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับผู้ป่วยจริง ๆ เราสามารถจัดหมวดหมู่พวกเขาได้ง่ายขึ้นยิ่งเราสามารถเข้าใจและจัดกลุ่มผู้ป่วยเป็นหมวดหมู่มากเท่าไรเราก็ยิ่งสามารถเรียนรู้ได้ว่าการรักษาที่ดีที่สุด