ผู้ให้กู้มีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการให้บริการ

สถานีบริการน้ำมันและมินิมาร์ทเป็นตัวแทนธนาคารจะถูกส่งไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยภายในสิ้นเดือนนี้ ผู้ให้กู้มีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการให้บริการภายใต้การย้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน 2018 “ตัวแทนธนาคารได้กลายเป็นช่องทางการให้บริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าสาขา จะเปิดให้บริการที่ง่ายเช่นการถอนเงินและถอนเงินที่ตัวแทนธนาคาร

” ต้นทุนเฉลี่ยของสาขาอยู่ที่ประมาณ 40 บาทต่อรายการในขณะที่ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานด้านการธนาคารโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 บาทต่อรายการ ธนาคารยังไม่สามารถกำหนดจำนวนหน่วยงานด้านการธนาคารที่ต้องการได้ Kattiya กล่าวเพิ่มเติมว่าขึ้นอยู่กับจำนวนสาขาของคู่ค้าที่จะกลายเป็นตัวแทนธนาคารและข้อตกลง ตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารสามารถแต่งตั้งตัวแทนธนาคารได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารกลาง แต่ต้องส่งแผนไปยังธนาคารกลางเพื่อพิจารณาทุกปี

  • |