พัฒนาโครงสร้างโปรตีนที่ผิดปกติ

โรคอัลไซเมอร์ เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความทรงจำและการลดความสามารถในการรับรู้ความสามารถ ผู้ป่วยที่มี AD พัฒนาโครงสร้างโปรตีนที่ผิดปกติหลายตัวในสมองของพวกเขาซึ่งคิดว่าทำลายหรือทำลายเซลล์ประสาท หนึ่งในโครงสร้างเหล่านี้เป็นโล่ที่ชราภาพประกอบด้วยก้อนของเบต้า

แอปเปิ้ลด์เปปไทด์ที่สร้างขึ้นในช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท การทดลองทางคลินิกขั้นสูงหลายอย่างในผู้ป่วยที่เป็นโรคแอนดีมีความพยายามที่จะชะลอหรือย้อนกลับของโรคโดยการกำหนดเป้าหมายของคราบจุลินทรีย์เหล่านี้เพื่อกำจัด อย่างไรก็ตามแม้จะมีการลดลงของการรวมAβที่ประสบความสำเร็จการทดลองเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับปรุงหน่วยความจำหรือความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้