วิธีการเผาไหม้สายพันธุ์ย่อยกัญชา

ผู้ใช้กัญชาสามารถตรวจสอบผลกระทบแบบเรียลไทม์ของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กัญชาซึ่งมีอยู่เสมอซึ่งแน่นอนว่าผันแปรเสมอเนื่องจากความซับซ้อนของโรงงานกัญชาที่ได้รับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ วิธีการเผาไหม้สายพันธุ์ย่อยกัญชา ส่งผลกระทบต่อระดับความรุนแรงของอาการของพวกเขาให้ผู้ใช้ข้อเสนอแนะ

ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของพวกเขาเลือกยาและผลทางคลินิกของตัวเลือกเหล่านั้นวัดโดยบรรเทาอาการและผลข้างเคียงโดยธรรมชาติของการทดลองทางคลินิกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกี่ยวกับผลกระทบตามเวลาจริงของกัญชาซึ่งหายากโดยทั่วไป แต่ก็มักจะถูกจำกัดไม่มีการใช้ทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับและมีแนวโน้มว่าจะถูกล่วงละเมิดสูงและข้อบังคับที่ผู้ตรวจสอบใช้คุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชาและคุณภาพต่ำที่ฉาวโฉ่ซึ่งจัดทำโดยสถาบันยาเสพติดแห่งชาติ