อาหารไทยภาคใต้มีรสชาติที่หลากหลายจากประเทศเพื่อนบ้าน

อาหารไทยภาคใต้มีรสชาติที่หลากหลายจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมุสลิมจำนวนมากและหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากโดยอิงจากอาหารทะเลและเนื้อสัตว์โดยใช้กองตะไคร้และใบมะกรูดเพื่อเป็นรส ระหว่างจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่หรูหราและข้อมูลเชิงลึกอันหลากหลายของกระบี่ในประสบการณ์ในท้องถิ่นของไทย

ภาคใต้ของไทยยังคงสร้างความโดดเด่นด้วยตัวเลือกการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลายแห่งซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนทำอาหารไทยตามหมู่บ้านซึ่งรวมถึงการช็อปปิ้งการทำอาหารและการรับประทานอาหารในบ้านในท้องถิ่นที่ครอบครัวชาวไทยภาคใต้เป็นเจ้าภาพ

  • |