เครือข่ายรถไฟที่พลุกพล่านที่สุดของอินเดียกำลังถูกปิด

หนึ่งในระบบรถไฟในเมืองที่คึกคักที่สุดในโลกจะถูกปิดตัวลงสำหรับผู้สัญจรทั่วไปตั้งแต่เช้าวันจันทร์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ coronavirus ในมุมไบซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดีย เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐบาลในบริการที่จำเป็นเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางด้วยบริการที่ถูกตัดทอนสิ่งนี้กำลังรอที่จะเกิดขึ้นพิจารณาสิ่งนี้คนแปดล้านคนใช้

เครือข่ายรถไฟชานเมืองอันหนาแน่นของมุมไบทุกวัน เต็มไปด้วยความจุเกือบสามเท่านี่เป็นหนึ่งในระบบรถไฟที่คึกคักที่สุดในโลกเครือข่าย 459km เป็นเส้นชีวิตของเมืองหลวงทางการเงินและความบันเทิงของอินเดียคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ของการเดินทางไปกลับทั้งหมดในเมืองตะวันตกที่มีประชากร รถไฟชานเมืองครอบคลุมเกือบถึงระยะทางจนถึงดวงจันทร์ [ใน] ภายในหนึ่งสัปดาห์” เว็บไซต์ของเครือข่ายกล่าวเครือข่ายอายุ 66 ปีมีผู้โดยสาร 60,000 คนต่อกม. ต่อวันซึ่งสูงที่สุดในบรรดาระบบรถไฟชั้นนำของโลก โค้ชมีความแข็งแรงพอที่จะบรรทุกสัมภาระที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นคำประกาศเกียรติคุณจากทางรถไฟเพื่ออธิบายความแออัดของรถไฟในมุมไบ ซึ่งหมายความว่ารถไฟเก้าขบวนที่ออกแบบมาสำหรับผู้โดยสารที่ยืน 1,800 คนมักจะบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 7,000 คนตาม Monisha Rajesh ผู้แต่งรอบอินเดียใน 80 ขบวน “ รถไฟท้องถิ่นของเมืองมุมไบไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่หวาดกลัว